scroll_top
facebook LinkedIn
Chci pochválit Mám nápad Chci se informovat Chci si stěžovat


AKCE Sleva 20% na 1 rok

A je tu nová akce

SLEVA 20% NA 1 ROK

Podmínky akce:
1.
podpis smlouvy na periodický úklid min na dobu 24 měsíců,
2.
podpis smlouvy na periodický úklid s četností úklidu min. 1x týdně,
3.
podpis smlouvy na periodický úklid kancelářské plochy v rozmezí 100 až 2.000 m2,
4.

podpis smlouvy na periodický úklid v min hodnotě á 5.000 Kč bez DPH měsíčně,
5.

podpis smlouvy na periodický úklid v max hodnotě á 100.000 Kč bez DPH měsíčně,​
6.
slevu 20% na periodický úklid je možné čerpat:

6.1.
po předchozí vzájemné dohodě počínaje k datu sjednaném smlouvou, a to nejpozději počínaje datem 01.03.2018,
6.2.

po dobu prvních 12 po sobě jdoucích měsících při podpisu smlouvy na periodický úklid na minimální dobu 2 let,
6.3.
po předchozím generálním úklidu, jehož termín musí býti smluven před nástupem na úklid periodický, a to nejpozději do data shodného s datem prvního dne úklidu periodického,
6.4.
po předchozím generálním úklidu, jehož cena bude sjednána dohodou v rozsahu odpovídajícímu cenovému rozpětí ve výši 50 až 200% měsíční fakturace,

7.
akci je možné využít pouze v PRAZE a blízkém okolí (Praha Východ, Praha Západ, cca do 15 km od hranic Prahy),
8.
všechny výše uvedené podmínky pro čerpání slevy platí pouze dohromady, tedy sleva může býti dodržena pouze za předpokladu naplnění všech těchto zde uvedených bodů… 

Poznámka:
AKCE POBĚŽÍ V TERMÍNU od středy 29.11.2017 do pátku 29.12.2017 včetně, v této době musí býti podepsána smlouva či zaslána závazná objednávka s nejzažším datem zahájení periodického úklidu počínaje 01.03.2018.
Po uplnynutí doby určité, tj. 24 měsíců, smlouva automaticky přejde na smlouvu na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou.
Slevy není možné využít společně se slevami z jiných akcí.
Vyhrazujeme si právo zakázku bez udání důvodu odmítnout.

 

Za vedení společnosti,
RAV, CEO,
Obchod S Volným Časem